CÓ BA GIẢI THƯỞNG ĐỂ CHIẾN THẮNG!
ĐỂ GIẢNH CHIẾN THẮNG!

Best of the Best

CHIẾN THẮNG

71 %

of total prize pool

Pro Trader

CHIẾN THẮNG

19 %

of total prize pool

Most Wanted

CHIẾN THẮNG

10 %

of total prize pool

Tổng giải thưởng

Hạng. Của Trader

0

Tổng giải thưởng hiện tại

5,000

1,000
30,000
5,000
100,000
bull's eye
dart pointer
Traders
Giải thưởng
500
15,000
1,000
30,000
2,000
50,000
5,000
100,000
10,000
200,000

Best of the Best

Top Scorers

NGàY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Cho đến khi kết thúc cuộc thi.

The Best of the Best Team Event là một cuộc thi nhằm tìm ra đội nào có thể đưa ra các giao dịch tổng thể có lợi nhuận cao nhất. 10 đội dẫn đầu sẽ giành được tổng cộng 71% tổng giải thưởng của cuộc thi. Có thể đội giỏi nhất sẽ thắng!

Pro Trader

Daily Top Scorers

NGàY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Cho đến khi làm mới kết quả hàng ngày.

Sự kiện Cá nhân Daily Pro Trader sẽ thưởng cho các top trader dựa trên lợi nhuận cá nhân mỗi ngày. Tổng cộng 19% giải thưởng sẽ được trao cho các nhà giao dịch cá nhân hàng đầu của cuộc thi cho hạng mục giải thưởng này.

Pro Trader

Total Top Scorers

NGàY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Sự kiện Pro Trader Individual Event sẽ thưởng cho top các trader dựa trên lợi nhuận cá nhân trong tổng thời gian của cuộc thi. Tổng cộng 19% giải thưởng sẽ được trao cho top các trader cá nhân cuộc thi cho hạng mục giải thưởng này.

Most Wanted

Top Scorers

NGàY
GIỜ
PHÚT
GIÂY
Cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Sự kiện Most Wanted Popularity Event chỉ dành riêng cho Trưởng nhóm của các đội cạnh tranh. Tổng cộng 10% giải thưởng sẽ được thưởng cho các Trưởng nhóm có thành tích cao nhất mời được các trader tham gia cuộc thi.

Faq
Events Kahoot
Events Rules & Regulation
Claim Now

Join Now